13 Ağustos 2014 Çarşamba

Michael Crichton'dan Next*Michael Crichton, ülkemiz için pek tanınan bir sima olmasa da, yazmış olduğu muazzam seri için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Jurassic Pak’dan bahsediyorum.

“Sıradaki”nde, Crichton gerçek ve kurguyu mükemmel bir şekilde harmanlamış. Anlattıkları hayal ürünü olsa dahi, bilimsel verilerle öyle akılcı şekilde desteklenmiş ki, okurken “neden olmasın?” diye düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz.

“Muazzam bilimsel sıçramaların gerçekleştiği, yumurtalarımızla spermlerimizin internette binlerce dolara satıldığı ve eşlerimizde genetik hastalıkların bulunup bulunmadığını anlamak için test yaptırmanın mümkün olduğu bir çağdan”, “genlerimizin beşte birine başkalarının sahip olduğu ve durumdan habersiz insanların ve ailelerinin, kromozomlarında bazı değerli genler var diye ülkenin her yerinde takip edildiği” bir dönemden bahsediyoruz.

“Sıradaki” sadece bir roman değil, aynı zamanda bilim ve ahlak kavramları üzerine bir deneme.

Murat Gülsoy'dan Bu Kitabı Çalın! (Hayır, Çalmayın)*38. Sait Faik Hikaye Armağanı’nın sahibi, 12 adet hikayenin müellifi.

“Bu Kitabı Çalın” ve “Yazarın Belleği” adlı hikayeler, yazma ve okuma eylemlerine direkt yazarın gözünden ışık tuttuğu için özellikle ilgi çekici. “Bu Kitabı Çalın”da, yazar ve okur arasındaki görünmez bağ ve bu bağı görünür kılma isteği kaleme alınmış.

“Yazarın Belleği” ise daha da soyut bir ilişkiyi, yazar ve can verdiği roman kahramanı arasındaki çetrefilli ilişkiyi gözler önüne sermekte. Acaba yazarından bağımsız bir roman kahramanı düşünülebilir mi?

Kalan 10 hikayenin isimleri ise şöyle:

-Kayıp Eşyalar Bürosu
-Hindistan Yolculuğu
-Hızlı Düşünme Sanatı
-54 Numara’nın Esrarı
-Kötü Yola Düşen Ev
-Hasta Bir Konak
-Birkaç Dolar İçin
-Kukla
-Sakla Beni
-Yasadışı Öyküler